Taubehuset – varvsrummet

När Evert Taube den 2 maj 1950 höll sitt tal till folket från ett fönster i ”contoirs och bostadshuset” på varvet Kusten, var det inte i första hand för att bevara sitt fädernehem, utan fastmer för att hugfästa minnet av segelsjöfartsepoken i Göteborg. I och med att benämningen på huset efter flytten 1967 blev Taubehuset kom detta i skymundan. Det var ju dock så, att huset från sin tillblivelse 1796 och fram till varvs- och rederiverksamhetens upphörande 1893, under ca 100 år, var centrum för annat än det vi förknippar med Taubefamiljen.

Foto från Varvsrummetfoto: Tina Dahlman

Med detta i tankarna beslöt styrelsen att, i den norra ändan av huset, inrätta ett litet museum som skulle erinra om varvs- och rederiepoken i husets historia. Från sjöfarts- och stadsmuséernas arkiv hämtades foton och textunderlag, möbler inköptes i harmonierande stil och ett företag som specialiserat sig på att producera utställningar engagerades. Diverse föremål med anknytning till varv och sjöfart deponerades, bl.a. en verktygssamling som tillhört sjökapten Hugo Eiserman, under 20 år befälhavare på rederiet Örnens största fartyg, även det med namnet Örnen.

Vid invigningen i mars 2002 deltog, förutom styrelsen med sin ordförande Gerhard von Brömssen, diverse inbjudna gäster. Margita Björklund förrättade invigningen.

Källa: Tal av Evert Taube den 2 maj 1950.
Sammanställt av Fritz GM Kalb i nov. 2006.