Bakgrund — föreningens bildande

Evert Taube tog det första initiativet till att rädda huset. Redan på våren 1950 fick han höra att Göteborgs Hamn planerade att ta över varvsområdet och riva huset. Han skrev då en artikel i GHT och höll sitt berömda tal från ett fönster i huset.

Föreningens skapare och den drivande kraften bakom räddandet av huset är dock kommunalrådet Alf Hermansson, som den 11 september 1963 tillsammans med Roland Henriksson, Bertil Jeppsson och andra kända namn bildade Kulturminnesföreningen Warfvet Kusten.

Föreningens uppgift var att rädda huset, och man lyckades med detta.

Stadsfullmäktige skänkte byggnaden till föreningen, upplät tomtmark på Maj-Nabbeberget, och gav lån till föreningen för flyttning och restaurering.

Den 1 juni 1967 var allt klart, så som redovisas på sidan om huset. Och föreningens huvuduppgift är nu, som det står i stadgarna, att ”medverka till husets bevarande och inredande”.

Medlemskap

Varför medlem?

Om du är intresserad av Evert Taube och hans rötter och uppväxt i den äldre sjöfartsmiljön i Göteborg, Klippanområdet med Varvet Kusten, då är ett medlemskap i vår förening det rätta för dig. Du stödjer därmed bevarandet av Taubehuset, den enda kvarvarande byggnaden från Varvet Kusten och dessutom Evert Taubes barndomshem i Göteborg. Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor eller synpunkter.

 

Årsavgift

Årsavgiften är för närvarande 150 kr för enskild medlem. För föreningar och företag är den 600 kr. Årsavgiften bestäms vid varje årsmöte.

Föreningens plusgirokonto är 62 90 67 – 0

 

Aktiviteter

Årsmötet

Enligt stadgarna är årsmötet ett ordinarie sammanträde med föreningens medlemmar, och det skall hållas årligen före april månads utgång.

 

Räkfesten

Den årliga räkfesten äger rum i november. Den är helt enkelt ett allmänt möte med skriftlig inbjudan till medlemmarna i föreningen. Kalaset har vi i festlig inramning i Varvsrummet, till självkostnadspris. Efter måltiden bjuds på berikande underhållning i form av föredrag, kåseri, sång eller musik.

 

Övrig information

Visningar

Visningar av Taubehuset, Varvsrummet och Everts kammare kan ske efter kontakt med styrelsen. (Under covid är alla visningar inställda.)

Dessutom sker visning i samband med att vi uppmärksammar Evert Taubes födelsedag den 12 mars då vi har öppet hus. Detta evenemang annonseras i GP under rubriken ”Guiden” eller i separat annons i GP under ”Nöjen / Kultur”.

Kontakt
Föreningens telefonnummer är 070-60 40 543 (SIV Carlsson)
Föreningens e-postadress är styrelsen@taubehuset.se

 

Lokaler

Det sker ingen uthyrning av lokaler för enskilda ändamål i Taubehuset. Vi brukar hänvisa till Kustens Hus.

 

Hitta huset

Taubehusets adress är Taubegatan 3. Närmaste hållplats för spårvagn är Chapmans Torg på Karl Johansgatan. Den når man med linjerna 3 och 9. Från hållplatsen går man västerut och passerar Kusttorget och därefter över Oscarsleden, varefter Taubegatan går in till vänster. Gångvägen är cirka 200 meter. Parkeringsplatser finns både på Kustens Torg och på Taubegatan. Huset syns från spårvagnshållplatsen.

 

GDPR

Personuppgiftsansvariga för Kulturminnesföreningen Warfvet Kusten är aktuell styrelse. Kontaktas via mail: styrelsen@taubehuset.se.
Styrelsen behandlar namn, adress, mejladress och personnummer för att föra medlemsförteckning över aktiva medlemmar i föreningen. Medlemsförteckningen uppdateras löpande med nya medlemmar och de som begärt utträde ur föreningen. Styrelsen för kontaktlista (namn, adress, telefonnummer och mejladress) över aktiva styrelseledamöter för utskick av kallelser, dela information och kontakt mellan möten.

Föreningen hanterar inbetalningar genom bankgiro och Swish. Dessa innefattar namn och bankreferens samt telefonnummer från Swish. Som medlemmar i Kulturminnesföreningen Warfvet Kusten rapporterar styrelsen årligen antalet aktiva medlemmar i föreningen. Inga personuppgifter på individnivå lämna ut. Som medlem har varje enskild individ egen rätt att få reda på vilka uppgifter som hanteras. Kontakta aktiv styrelse för information och korrektion. Varje individ har rätt att begära utträde ur föreningen när som helst under pågående år.

Om tidigare medlem förnyar sitt medlemskap efter årsmötet sparas uppgifterna till dess att personen väljer att avsluta sitt medlemskap. Om medlemskapet inte förnyas sparas uppgifterna i max 18 månader för att därefter raderas. Om en medlem aktivt väljer att avsluta sitt medlemskap i förtid raderas individens uppgifter utan onödigt dröjsmål eller senast inom en månad (30 dagar). Vid misstanke om att uppgifterna behandlas på fel sätt ber vi er kontakta den aktiva styrelsen för
information. Om misstanke kvarstår vänligen kontakta Datainspektionen för inlämnande av klagomål. Vid personuppgiftsincident skall styrelsen rapportera till Datainspektionen, www.datainspektionen.se